Legislaţia medierii

Lansare de carte

Volumul: „Legislaţia medierii” – Note, comentarii şi explicaţii
Autor: Constantin Coadă
Editura: Universul Juridic, 2013

Descriere
Volumul „Legislaţia medierii” reprezintă o analiză completă a legislaţiei privind rezolvarea pe cale amiabilă a conflictelor din toate domeniile vieţii sociale, oferind explicaţii într-o manieră clară şi coerentă privind aplicarea şi interpretarea normelor care reglementează materia medierii.

Analiza făcută în carte este aplicabilă tuturor domeniilor particulare ale medierii, de la speţele civile la cele penale, de la cele sociale la cele culturale, deoarece, deşi între acestea există diferenţe, asemănările le depăşesc.

Subiectul şi conţinutul lucrării o recomandă atât mediatorilor, de formaţie juridică, dar mai ales celor care nu au această formaţie, justiţiabililor persoane fizice sau juridice care vor să-şi rezolve conflictele pe calea medierii, studenţilor sau profesiilor juridice – avocaţi, judecători, procurori etc.

Lucrarea „Medierea conflictelor. Legislaţia medierii” face corelarea dispoziţiilor Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator cu cele ale legislaţiei civile şi penale interne, dar şi cu cele ale legislaţiei europene în domeniul medierii.

Legislaţia medierii – Note, comentarii şi explicaţii
Autor: Constantin Coadă

Cartea poate fi comandată de cei interesaţi accesând acest link »Legislaţia medierii publicat: 2013-07-29T11:09:06+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:36+03:00 by România Blog