Inspectorul SSM – Descriere, sarcini, responsabilităţi

Inspectorul SSM este o persoană care a urmat cursuri de specialitate pentru a dobândi capacităţile solicitate de legislaţia specifică, în scopul conducerii şi coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie la nivelul angajatorului. În urma cursurilor respective, acesta a dobândit totodată şi deprinderile şi abilităţile necesare pentru a efectua controale cu privire la modul de respectare şi punere în aplicare a prevederilor legale în domeniu.

Pe scurt, inspectorul SSM din domeniul protecţiei muncii acţionează în conformitate cu legislaţia specifică, respectă cu stricteţe legislaţia SSM şi ghidează societăţile asistate, astfel încât legislaţia respectivă să fie respectată atât de angajator cât şi de angajaţii societăţii respective.

Orice inspector SSM de protectia muncii acţionează în funcţie de mai multe criterii specifice activităţii societăţii asistate, însă întotdeauna conform legislaţiei SSM. Misiunea nu este deloc uşoară pentru că legislaţia este relativ stufoasă şi cuprinde multiple Legi privind securitatea şi sănătatea în muncă, asigurarea socială, conformitatea, materialele periculoase, cât şi numeroase Hotărâri de Guvern privind securitatea şi sănătatea în muncă, substanţele periculoase, asigurările sociale şi evaluarea conformităţii.

Inspector-SSM-Protectia-muncii

Inspectorul SSM elaborează următoarele documente: planul de prevenire şi protecţie, instrucţiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă, tematica şi fişele individuale de instruire, lista internă de acordare a echipamentului individual de protecţie, a alimentaţiei de protecţie şi a materialelor igienico-sanitare, documentele CSSM, documentele de cercetare a accidentelor de muncă ce se soldează cu incapacitate temporară de muncă mai mare de 3 zile.

Din activitatea inspectorului SSM în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se pot enumera responsabilităţile următoare: realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie, stabilirea mijloacelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă, realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă, instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă, verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

Conform legii securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea unui inspector SSM cuprinde cunoaşterea şi aplicarea cadrului legislativ general referitor la securitatea şi sănătatea în muncă, cunoaşterea criteriilor generale pentru evaluarea riscurilor, organizarea activităţilor de prevenire, organizarea acţiunilor în caz de urgenţă (planuri de urgenţă şi de evacuare, organizarea activităţii de prim ajutor etc.), elaborarea documentaţiilor necesare desfăşurării activităţii de prevenire şi protecţie, precum şi efectuarea evidenţelor şi raportărilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.


Inspectorul SSM – Descriere, sarcini, responsabilităţi publicat: 2016-07-25T11:21:30+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:34+03:00 by România Blog