Cum verifici dacă eşti asigurat la sănătate. Fă verificarea pentru toţi membrii familiei


I. Ce sunt asigurările sociale de sănătate


Asigurările sociale de sănătate (A.S.S.) reprezintă un sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii populaţiei.II. De ce e bine să fii asigurat la sănătate

A fi asigurat la sănătate înseamnă că sistemul îţi asigură accesul la un pachet de servicii de bază ce cuprinde:

a) servicii medicale preventive şi curative;

b) servicii de îngrijire a sănătăţii;

c) medicamente;

d) materiale sanitare;

e) dispozitive medicale.III. Legea care prevede drepturile asiguraţilor A.S.S.


Drepturile asiguraţilor la pachetul de servicii de bază, sunt prevăzute în:

Legea nr. 95/14 aprilie 2006

privind reforma în domeniul sănătăţii

(Titlul VIII – Asigurările sociale de sănătate).IV. Care sunt drepturile asiguraţilor la sănătate


a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi a contractului-cadru;

b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;

d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;

e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

k) să beneficieze de dispozitive medicale;

l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;

n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;

o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.V. Care sunt obligaţiile asiguraţilor la sănătate


a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;

b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;

c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;

d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;

h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atestă calitatea de asigurat.VI. Dacă nu eşti asigurat la sănătate…


Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de un pachet minimal de servicii medicale numai pentru:

a) urgenţe medico-chirurgicale;

b) boli cu potenţial endemo-epidemic;

c) programul naţional de imunizări;

d) monitorizarea evoluţiei sarcinii şi a lăuzei;

e) planificare familială.VII. Tu ai calitatea de asigurat?


a) Eşti angajat, dar oare angajatorul îţi plăteşte contribuţia la sănătate?

b) Eşti PFA şi plăteşti contribuţia CASS, dar oare eşti şi asigurat?

c) Unde poate verifica un cetăţean (angajat, PFA, liber profesionist, pensionar, coasigurat, copil etc.) dacă este asigurat şi dacă are card de sănătate emis?


Răspunsul la aceste întrebări îl puteţi afla verificând rapid online dacă apăreţi în baza de date a CNAS pe:

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS).Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS)

Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS)


VIII. Cum verifici dacă eşti asigurat la sănătate

Fă verificarea pentru toţi membrii familiei


1. Se introduc datele:

a) CNP-ul;

b) numărul de verificare antispam;


2. Se apasă butonul Caută…

În urma introducerii acestor date se va genera automat (pe baza CNP-ului) codul CID ce va fi folosit la identificarea unică în sistem a persoanei asigurate.

Acest Cod de IDentificare al asiguratului din PIAS va fi inscripţionat şi pe Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS) sub numele Cod de asigurat.3. Răspunsul platformei va fi:

a) Persoana selectată este asigurată / nu este asigurată;

b) Data înscrierii la medicul de familie…

c) Persoana are card emis / nu are card emis.


Verifică aici dacă eşti asigurat şi dacă ai card de sănătate emis

Efectuează această verificare, pe rând, pentru fiecare membru al familiei pentru a descoperi eventualele nereguli.


IX. Ai găsit că nu eşti sigurat?


Dacă în urma verificării online vei apărea ca neasigurat, atunci va trebui să:

a) te prezinţi cu actele necesare dovedirii calităţii de asigurat la Casa de Asigurări de Sănătate de care aparţii (departamentul Evidenţă Asiguraţi);

b) soliciţi să fie făcute corecturile necesare.
Cum verifici dacă eşti asigurat la sănătate. Fă verificarea pentru toţi membrii familiei publicat: 2023-10-04T10:32:31+03:00, actualizat: 2023-10-04T12:14:01+03:00 by România Blog