Ce este certificatul energetic


I. Certificatul energetic


Certificatul energetic:

a) descrie comportamentul energetic al unei clădiri;

b) marchează eficienţa energetică pe o grilă de la A la G.Certificatul energetic:

a) vizează în primul rând pierderile energetice;

b) face per total o medie între mai multe clase energetice.


O performanţă mai bună din punct de vedere energetic înseamnă costuri de întreţinere mai mici.


II. Clasele energetice


Un certificat energetic indică:

o clasă energetică globală,

– – ce este ca o medie a mai multor clase energetice.


Clasele energetice cuprinse în certificatul energetic:

– ţin cont de consumul anual specific de energie;

– sunt stabilite pentru:

a) încălzire;

b) apă caldă de consum;c) climatizare;

d) ventilare mecanică;

e) iluminat artificial.


De exemplu:

Un apartament poate avea clasa energetică generală C, în condiţiile în care are:

clasa B pentru încălzire;

clasa D pentru apa caldă de consum;

clasa A pentru iluminatul artificial.Certificatul energetic ne arată de fapt performanţa energetică a clădirii:

a) din punct de vedere al energiei efectiv consumate (sau estimate);

b) în condiţii de utilizare normală a:

încălzirii;

preparării apei calde de consum;

răcirii;

ventilaţiei;

iluminatului.III. Metologia de calcul


Metodologia de calcul ce conduce la stabilirea performanţei energetice a clădirii are la bază indicatori numerici ce se calculează în funcţie de:

a) izolaţia termică existentă;

b) caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor;

c) proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori;

d) expunerea la soare;

e) influenţa clădirilor învecinate;f) sursele proprii de producere a energiei;

g) climatul interior al clădirii etc.


Precum observaţi sunt luaţi în calcul toţi factorii care influenţează mai mult sau mai puţin necesarul de energie al imobilului.


IV. Obţinerea certificatului energetic


Certificatul energetic este:

a) un document tehnic ce are caracter informativ;

b) obligatoriu necesar atunci când proprietarul doreşte vânzarea sau închirierea unei locuinţe.Certificatul energetic este prezentat la încheierea:

a) contractului de vânzare-cumpărare;

b) contractului de închiriere.


Proprietarul imobilului poate obţine certificatul energetic contactând un auditor energetic.


Auditul energetic va fi bazat de regulă pe informaţiile şi documentele următoare:

a) releveul apartamentului/casei;

b) planul de încadrare în zonă;c) anul construirii locuinţei;

d) lista îmbunătăţirilor efectuate la imobil precum:

reabilitarea termică;

montarea geamurilor termoizolante;

tipul de calorifere;

existenţa centralei termice etc.


Certificatul de performanţă energetică a imobilului astfel obţinut va fi valabil timp de 10 ani de la data emiterii.Certificat energetic

Performanţa energetică calculată, Nivel calculat de emisii echivalente CO2

Performanţă energetică ridicată, Nivel de poluare scăzut

Certificat energetic - Performanţa energetică calculată, Nivel calculat de emisii echivalente CO2 - Performanţă energetică ridicată, Nivel de poluare scăzut
Ce este certificatul energetic publicat: 2024-03-04T06:39:09+03:00, actualizat: 2024-03-04T10:22:07+03:00 by România Blog