Ce este certificatul energetic?

Certificatul energetic descrie comportamentul energetic al unei clădiri şi marchează eficienţa energetică pe o grilă de la A la G. Certificatul energetic vizează în primul rând pierderile energetice şi face per total o medie între mai multe clase energetice, o performanţă mai bună din punct de vedere energetic însemnând costuri de întreţinere mai mici.

Un certificat energetic indică o clasă energetică globală ce este ca o medie a mai multor clase energetice. Clasele energetice cuprinse în certificatul energetic ţin cont de consumul anual specific de energie şi sunt stabilite pentru încălzire, apă caldă de consum, climatizare, ventilare mecanică şi iluminat artificial. De exemplu, un apartament poate avea clasa energetică generală C, în condiţiile în care are clasa B pentru încălzire, clasa D pentru apa caldă de consum şi clasa A pentru iluminatul artificial.

Certificatul energetic ne arată de fapt performanţa energetică a clădirii din punct de vedere al energiei efectiv consumate (sau estimate) în condiţii de utilizare normală a încălzirii, a preparării apei calde de consum, a răcirii, ventilaţiei şi iluminatului. Metodologia de calcul ce conduce la stabilirea performanţei energetice a clădirii are la bază indicatori numerici ce se calculează în funcţie de izolaţia termică existentă, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele proprii de producere a energiei, climatul interior al clădirii etc. Precum observaţi sunt luaţi în calcul toţi factorii care influenţează mai mult sau mai puţin necesarul de energie al imobilului.

Certificatul energetic este un document tehnic ce are caracter informativ şi este obligatoriu necesar atunci când proprietarul doreşte vinderea sau închirierea unei locuinţe, acesta fiind prezentat la încheierea contractului de vânzare-cumpărare sau a contractului de închiriere.

Proprietarul imobilului poate obţine certificatul energetic contactând un auditor energetic. Auditul energetic va fi bazat de regulă pe informaţiile şi documentele următoare: releveul apartamentului/casei, planul de încadrare în zonă, anul construirii locuinţei, lista îmbunătăţirilor efectuate la imobil precum reabilitarea termică, montarea geamurilor termoizolante, tipul de calorifere, existenţa centralei termice etc. Certificatul de performanţă energetică a imobilului astfel obţinut va fi valabil timp de 10 ani de la data emiterii.Ce este certificatul energetic? publicat: 2014-10-01T06:39:09+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:35+03:00 by România Blog