Eliberarea Cărţii de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani este un moment plăcut şi plin de semnificaţie din viaţa oricărui tânăr, un eveniment ce marchează un prim pas spre maturizarea completă. Procedura este foarte simplă, iar pentru a nu umbri bucuria momentului cu neplăceri sau cozi şi drumuri repetate, cel mai bine este să mergeţi gata pregătiţi cu toate cele necesare şi bine informaţi. Ce acte sunt necesare, cât costă şi cât durează eliberarea, vom afla în continuare.

În primul rând trebuie să ştiţi că prezentarea la Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, pentru depunerea actelor în vederea obţinerii cărţii de identitate, trebuie efectuată numai după împlinirea vârstei de 14 ani.

Minorul se va prezenta însoţit de unul dintre părinţi sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială, sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament.

Ce acte sunt necesare?

– Cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât şi de părinte/reprezentant legal. Aceasta se poate procura de la Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor sau se poate descărca de pe internet, caz în care va trebui tipărită în format A4 (faţă-verso) pe aceeaşi foaie. O puteţi completa de acasă însă data şi semnăturile se vor completa doar în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
– Certificatul de naştere, original şi copie.
– Actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal.
– Documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie.
– Certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original şi copie.
– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei), care se achită la casierie înainte de depunerea actelor.
– Timbru fiscal de 5 lei, care se procură înainte de la Poştă sau se achită la casierie.

Carte-de-identitate

Ce ar trebui să mai ştim?

– În cazul în care prezentaţi ca dovadă a adresei de domiciliu acte de proprietate ce includ anumite clauze, va trebui să fiţi însoţit şi de titularul spaţiului de locuit pentru că sunt necesare consimţământul şi semnătura acestuia.
– Nu purtaţi îmbrăcăminte inadecvată, cu glugă sau înscrisuri pe piept, pentru a evita problemele la efectuarea fotografiei.

Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005
Art.14
(8) Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
Art.15
(1) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, minorul are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea actului de identitate, prezentând, după caz, documentele menţionate…
Art.17
(1) Cartea de identitate se eliberează după cum urmează:
a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;
b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14—18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;
c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18—25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;
d) cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.
(2) După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.
Art.18
(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Cât costă?

– Eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani costă 12 lei (5 lei timbrul fiscal + 7 lei contravaloarea cărţii de identitate).

Cât durează?

– Depunerea actelor şi fotografierea durează câteva minute.
– Cartea de identitate se eliberează de regulă după doar câteva zile (aproximativ 10 zile).
– Ridicarea cărţii de identitate durează doar câteva minute.Eliberarea Cărţii de Identitate la împlinirea vârstei de 14 ani publicat: 2015-03-30T19:14:16+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:35+03:00 by România Blog