Despăgubiri

SITUAŢIA DESPĂGUBIRILOR ÎN ROMÂNIA.
LEGEA 290/2003 PRIVIND ACORDAREA DE DESPĂGUBIRI PENTRU BUNURILE RĂMASE ÎN BASARABIA, BUCOVINA DE NORD ŞI ŢINUTUL HERŢA.

După Revoluţia din decembrie 1989, în situaţia juridică a proprietăţilor din România au intervenit modificări, în sensul că, au fost elaborate o serie de acte normative, menite să dispună reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor foştilor proprietari, sau moştenitorilor acestora.

Astfel că, prin acte normative ca: Legea 18/1991 a fondului funciar, astfel cum a fost republicată şi modificată, care reglementează situaţia terenurilor din România, Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada comunistă, Legea 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţă, trecute în proprietatea statului, s-a dat posibilitatea foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, de a-şi recăpăta proprietăţile în natură, în măsura în care acest lucru este posibil, iar dacă aceste imobile nu mai există, s-a creat dreptul acestora de a solicita despăgubiri.

În anul 2009, prin apariţia Legii 221/2009, s-a venit cu o nouă reglementare de natură sa complinească situaţia prezentată mai sus, în sensul că, persoanelor cărora, în timpul regimul comunist, le-au fost confiscate anumite bunuri, din motive politice, li s-a creat posibilitatea să solicite instanţei de judecată, obligarea Statului Român, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice a locului de reşedinţă, la plata unor despăgubiri, în măsură să le acopere prejudiciul creat.

Un alt act normativ care reglementează situaţia despăgubirilor, îl reprezita Legea 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947.

În baza acestui act normativ, persoanele care au fost nevoite să îşi abandoneze bunurile în Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, au dreptul să solicite despăgubiri. Aceste persoane « îndreptăţite » au avut posibilitatea să se adreseze Comisiilor Judeţene de aplicare a Legii 290/2003 care, prin hotărâre, au soluţionat în mod favorabil multe dintre aceste cereri.

Despăgubiri

Deşi au existat şi există şi la acest moment, persoane care deţin hotărâri favorabile ale Comisiilor Judeţene de aplicare a Legii 290/2003, în baza cărora au dreptul să primească despăgubiri, acestea nu şi-au primit nici la acest moment despăgubirile. Soarta acestor dosare a urmat drumul celorlalte, ajungând la Autoritatea Natioanala pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP), aşa încât, la acest moment, foarte puţini dintre cei păgubiţi şi-au obţinut despăgubirile, majoritatea pe cale judiciară.

Deşi în aparenţă simplă, procedura acordării despăgubirilor s-a demonstrat a fi una extrem de anevoioasă, la acest moment la ANRP, instituţia care se ocupă de analiza dosarelor şi plata despăgubirilor, aflându-se majoritatea dosarelor, nesoluţionate, în mod repetat Statul Român fiind sancţionat la CEDO şi atenţionat faţă de situaţia dezastruoasă în care se afla soluţionarea acestor cereri, deoarece majoritatea persoanelor păgubite de Statul Român, nu au reuşit să-şi primească în fapt despăgubirile.

Persoanele care deţin astfel de hotărâri au posibilitatea de a-şi valorifica drepturile la instanţă de judecată, deoarece atitudinea statului este una nelegală, de încălcare a drepturilor persoanelor. Apreciez că singura procedură de obţinere a despăgubirilor o reprezintă aceea judiciară, prin hotărâre judecătorească, instituţiile abilitate putând fi obligate şi forţate, pe cale legală, la respectarea dreptului legal şi la plata despăgubirilor. Din păcate, atitudinea reprezentanţilor administraţiei publice locale a statului implicit, este una descurajantă şi defavorizantă foştilor proprietari, în mod curent autorităţile, ca o măsură de apărare, anulând vechile hotărâri prin invocarea unor aşa-zise motive de nelegalitate, care pot fi demontate doar pe cale judiciară, deoarece instanţa de judecată este singura în măsură să verifice legalitatea şi temeinicia acestor acte şi, în final, să oblige la plata despăgubirilor.

În concluzie, situaţia celor care au de primit despăgubiri poate fi rezolvată cu succes pe cale judiciară şi apreciez că un ajutor de specialitate poate ajuta ca procedura să fie mai facilă, prin găsirea celor mai eficiente mijloace legale de a vă primi banii datoraţi de la Statul Român.

Mariana ROMAN
AvocatDespăgubiri publicat: 2020-10-18T09:37:20+03:00, actualizat: 2020-10-18T10:46:27+03:00 by România Blog