Declaraţia Intrastat

Pentru operatorii economici care sunt obligaţi să transmită declaraţia Intrastat şi care doresc să ştie care sunt criteriile pe baza cărora se stabileşte această obligativitate, precum şi obligaţiile care decurg, am rugat una din companiile care furnizează servicii de completare şi transmitere a declaraţiei Intrastat să ne precizeze care sunt acestea.

Condiţiile cumulate pentru care un operator economic devine
Furnizor de Informaţii Statistice (FIS) sunt următoarele:
i) Sunteţi înregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată (deţineţi un cod de identificare fiscală);
ii) Realizaţi schimburi de bunuri cu alte state ale Uniunii Europene;
iii) Valoarea totală anuală a schimburilor de bunuri cu alte state membre ale UE, pentru oricare din cele două fluxuri (introduceri/expedieri) depăşeşte pragul valoric Intrastat stabilit pentru fiecare an.

 • Un operator economic devine FIS în luna în care pragurile stabilite au fost depăşite, urmând să completeze şi să transmită către INS declaraţiile statistice pentru restul anului în curs, precum şi pentru tot anul următor celui de referinţă.
 • Conform Legii 422/2006, termenul legal de transmitere a declaraţiei statistice este de 15 zile calendaristice de la expirarea lunii de referinţă (ex: 15 Februarie pentru transmiterea declaraţiei pentru luna Ianuarie)
 • Dacă un furnizor de informaţii statistice nu a înregistrat introduceri şi/sau expedieri de bunuri în luna de referinţă, acesta trebuie să transmită o declaraţie nulă.
 • Valorile pentru care operatorii economici sunt obligaţi să completeze şi să transmită Declaraţia statistică intrastat sunt cei care au realizat un volum al expedierilor intracomunitare mai mare de 900.000 Lei şi/sau al introducerilor intracomunitare mai mare de 500.000 Lei.
 • Sursele de informaţii pentru intrastat sunt reprezentate de datele înscrise în deconturile de TVA şi declaraţiile recapitulative privind livrările/achiziţiile intracomunitare de bunuri (formularul 390-VIES) depuse la Ministerul Finanţelor Publice.
 • Pragurile statistice au valori diferite pentru fiecare flux şi se actualizează în fiecare an, INS publicând datele pentru anul următor în luna decembrie a anului în curs.
 • Expedierea/introducerea de bunuri din/pe teritoriul naţional al României trebuie inclusă în declaraţia statistică intrastat aferenta lunii în care a avut loc mişcarea fizică a bunurilor, indiferent de circuitul documentelor fiscale sau monetar.

DECLARAŢIILE INTRASTAT SUNT TRANSMISE ELECTRONIC
ŞI NU SUNT ACCEPTATE PE SUPORT DE HÂRTIE!

RESPONSABILITATEA INFORMAŢIILOR STATISTICE APARŢINE EXCLUSIV OPERATORULUI ECONOMIC, INDIFERENT DACĂ APELEAZĂ SAU NU LA SERVICIILE UNEI COMPANII SPECIALIZATE.

Ce trebuie să declarăm către INTRASTAT?

 • Cumpărări sau vânzări de bunuri;
 • Bunuri pentru operaţiuni de prelucrare sub contract (procesare);
 • Bunuri returnate după prelucrare sub contract, respectiv după finalizarea operaţiunilor de procesare;
 • Bunuri introduse, expediate sau returnate ca parte a contractului de leasing financiar;
 • Bunuri expediate sau introduse ca parte a unor reclamaţii privind performanţa nesatisfăcătoare conform contractului de cumpărare, inclusiv returnarea bunurilor defecte şi bunuri expediate sau introduse ca înlocuiri pentru bunurile defecte reclamate;
 • Bunuri expediate cu titlu gratuit (donaţii), dacă nu sunt mostre comerciale gratuite sau materiale publicitare gratuite;
 • Bunuri furnizate ca parte a contractelor de construcţii;
 • Bunuri furnizate ca parte a unui serviciu, în cazul în care pentru bunurile respective se aplică TVA şi sunt considerate bunuri obţinute din sau furnizate către alt stat membru UE;
 • Bunuri introduse sau expediate către depozitele centrale şi de distribuţie;
 • Bunuri introduse sau expediate în regim de consignaţie;
 • Bunuri introduse sua expediate pentru stocare, în condiţiile în care timpul de stocare se presupune că este mai mare de 24 luni, după care se întorc la proprietar;
 • Bunuri introduse sau expediate pentru utilizare temporară, dacă perioada de utilizare este mai mare de 24 luni.

Ce nu trebuie să declarăm către INTRASTAT?

 • Serviciile;
 • Bunurile aflate în tranzit;
 • Mişcări temporare;
 • Bunuri expediate ca mostre comerciale şi articole publicitare, cu titlu gratuit;
 • Schimbul de bunuri cu acele părţi ale statelor membre UE ce nu fac obiectul sistemului statistic Intrastat;
 • Reparaţiile;
 • Bunuri expediate către enclavele teritoriale sau dinspre acestea;

Pentru expedierile şi introducerile intracomunitare, valoarea facturată a bunurilor expediate/introduse este exprimată în lei fără TVA sau accize.

Dacă tranzacţia nu este însoţită de o factură (ex: donaţii), valoarea bunului trebuie estimată folosind valoarea de piaţă a acestuia.

De unde pot fi preluate informaţiile de bază?

1.  Date din facturile de cumpărare şi vânzare care conţin:

 • Valoarea bunurilor;
 • Masa netă, dacă este cazul;
 • Statul membru UE de expediţie/destinaţie/origine;
 • Descrierea bunurilor.

2.  Date din documentele de transport şi notele de expediere:

 • Masa netă;
 • Unitatea de măsură suplimentară;
 • Mod de transport.

3.  Date din contract:

 • Dacă este cumpărare sau vânzare;
 • Acorduri de expediere-transport;
 • Indicaţii privind prelucrarea, reparaţiile, etc.;
 • Termenii de livrare.

Este responsabilitatea operatorului economic să monitorizeze schimburile intracomunitare de bunuri pentru a stabili când trebuie transmise declaraţiile statistice intrastat.

Penalităţi posibile
1.   Refuzul transmiterii datelor statistice solicitate;
2.   Întârzieri în transmiterea datelor;
3.   Comunicarea unor date incomplete;
4.   Refuzul de a prezenţa persoanelor autorizate de către conducerea INS documentele şi evidenţele necesare verificării datelor;
5.   Neaplicarea măsurilor dispuse de către INS prin atenţionări sau procese vervbale de constatare a contravenţiei.

CONTRAVENŢIILE PREVĂZUTE MAI SUS SE APLICĂ PERSOANELOR JURIDICE ŞI SE SANCŢIONEAZĂ CU AMENDĂ DE LA 7500 LEI LA 15000 LEI.

Autor: IntrastatSERBAN.RO


Declaraţia Intrastat publicat: 2013-02-11T10:00:11+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:37+03:00 by România Blog