Declanşarea procedurii de executare silită potrivit Noului Cod de Procedură Civilă

Executarea silită se declanşează la cererea creditorului (art. 654 alin. 1 din  Noul Cod Procedură Civilă)

Cererea de executare silită se depune, personal sau prin reprezentant legal, la biroul executorului judecătoresc competent ori se transmite acestuia prin poştă, fax, curier, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea  textului şi confirmarea primirii cererii de executare cu toate documentele justificative (art. 654 alin. 2 din  Noul Cod Procedură Civilă).

Potrivit art. 655 alin. 1 din noul cod, de îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de executare.

Încheierea prin care se dispune înregistrarea cererii şi deschiderea dosarului de executare silită se comunică creditorului.

Aşadar, în noua procedură execuţională executorul judecătoresc este obligat ca imediat după ce primeşte o cerere de executare silită, să dispună, printr-o încheiere, fără citarea părţilor, asupra înregistrării cererii şi a deschiderii dosarului de executare.

Încheierea pronunţată se va comunica în cel mai scurt timp creditorului.

În cazul în care creditorul prezintă personal cererea, executorul judecătoresc, după verificarea actelor depuse, are posibilitatea să comunice personal încheierea despre care face vorbire art. 655 alin. 1.

Dacă procedează în acest mod, atunci executorul judecătoresc este obligat să încheie un proces-verbal din care să rezulte că această încheiere a fost comunicată creditorului.

Dacă executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare silită, încheierea se comunică de îndată creditorului, care poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării încheierii de refuz la judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are biroul executorul judecătoresc (art. 655 alin. 2).

„De îndată” înseamnă fără întârziere, numaidecât, astfel că executorul judecătoresc este obligat ca după emiterea încheierii de refuz să o comunice în cel mai scurt timp creditorului.

Sub aspectul competenţei de soluţionare a plângerii, art. 655 alin. 2 prevede că aceasta revine judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are biroul executorul judecătoresc.

Autor: Executor Judecătoresc Temneanu Ionuţ – Executor Judecătoresc Botoşani.Declanşarea procedurii de executare silită potrivit Noului Cod de Procedură Civilă publicat: 2013-03-25T10:29:17+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:36+03:00 by România Blog