Convenţia matrimonială

O abordare deosebit de utilă o are noul cod civil faţă de problema reglementării raporturilor patrimoniale dintre soţi. Faţă de vechea reglementare, care cunoștea numai un regim comunitar legal, după actualele norme soţii sau viitorii soţi pot alege între trei regimuri matrimoniale: cel al comunității legale de bunuri, cel al separației de bunuri și cel al comunităţii convenţionale.

În afara regimului matrimonial al comunității de bunuri – care este socotit regimul matrimonial legal – celelalte două tipuri de norme se pot aplica respectivei căsătorii numai prin încheierea unei convenții matrimoniale.

Convenţia matrimonială se încheie numai în forma autentică notarială, sub sancţiunea nulităţii absolute, şi are o procedură specifică de publicitate.

În privinţa acelor persoane care încă  nu au încheiat căsătoria, convenţia matrimonială legal întocmită are efecte numai de la data la care soţii se căsătoresc. Prin declaraţia de căsătorie pe care o fac, viitorii soţi au obligaţia de a se pronunţa şi în privinţa regimului matrimonial ales. Dacă au optat pentru un alt regim matrimonial decât cel legal, atunci ei trebuie să prezinte  şi convenţia matrimonială care atestă înţelegerea existentă. Oricum, după ce a autentificat o convenţie matrimonială, notarul public o comunică, pentru efectuarea formalităţilor de publicitate, la Registrul National Notarial al Regimurilor Matrimoniale împreună cu copia actului de căsătorie  primit de la oficiul stării civile unde s-a celebrat căsătoria.

În timpul căsătoriei soţii pot să-si modifice regimul matrimonial ales initial dacă a trecut cel puţin un an de la data încheierii căsătoriei. Pentru aceasta ei trebuie să lichideze regimul matrimonial pe care l-au avut – prin întocmirea unui act de lichidare – şi să încheie o convenţie matrimonială care să cuprindă clauzele nou aplicabile raporturilor lor pecuniare. Convenţia matrimonială va produce efecte de la data prevăzuta de părţi sau, în lipsă, de la data autentificării  sale.

Nu există o convenţie matrimonială – cadru, pe al cărui tipar soţii să-şi construiască propriile reguli. “Artizanul”  convenţiilor matrimoniale este notarul public. El poate şi trebuie să asigure soţilor sau viitorilor soţi consultanţa necesară în această materie. În afara  normelor imperative cuprinse în regimul primar şi de la care părţile nu au voie să se abată, conţinutul convenţiei matrimoniale stă întru totul la îndemâna celor implicaţi. Aria prevederilor este vâsta. De exemplu, în regimul separaţiei de bunuri soţii pot prevedea că toate bunurile dobândite de oricare dintre ei, în nume propriu, în timpul căsătoriei, reprezintă bunuri proprii ale celui care le-a achiziţionat. În regimul comunităţii convenţionale  soţii pot stipula că anumite bunuri, dobândite de ei înainte de încheierea căsătoriei, se includ în cadrul comunităţii. O clauză interesantă este clauza de preciput, care reprezintă un avantaj matrimonial în temeiul căruia soţul supravieţuitor poate prelua, fără plată, înainte de partajul moştenirii, anumite bunuri care fac parte din masa succesorală.

Iată, aşadar, că, juridic vorbind, cadrul legal necesar a fost realizat. Rămâne ca societatea să adopte aceste noi norme juridice şi să le implementeze masiv în viaţa cotidiană.

Autor: DANIELA NEGRILA
Notar Public Coordonator
Birou Notarial Concordia


Convenţia matrimonială publicat: 2012-09-03T18:53:23+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:37+03:00 by România Blog