Amendă pentru grătar

Legea picnicului a fost promulgată

Potrivit Legii 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, vor fi special amenajate pentru picnic, pe domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, zone care vor fi dotate cu utilitati si facilitati pentru aceasta activitate si in care aprinderea focului este permisa. Aceste zone vor fi indicate in parcuri si in zonele limitrofe ale padurilor situate in intravilanul localitatilor.

Art. 5
Administratorul zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si al zonelor indicate pentru activitatile de picnic are urmatoarele obligatii:
a) sa asigure amenajarea zone in care se desfasoara activitatile de picnic cu respectarea dispozitiilor in vigoare referitoare la urbanism, silvicultura si protectia mediului;
b) sa amenajeze zona in care se desfasoara activitatea de picnic prin interventii minime asupra mediului natural, fara efectuarea de defrisari, modificari ale malurilor sau albiilor apelor ori betonari sau asfaltari ale solului;
c) sa incadreze si sa delimiteze in cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului sau de urbanism, dupa caz, zonele special amenajate pentru activitatile de picnic si zonele indicate pentru activitatile de picnic;
d) sa delimiteze zonele special amenajate pentru activitatile de picnic si zonele indicate pentru activitatile de picnic prin marcarea corespunzatoare in vederea desfasurarii activitatii de picnic, indicand orarul de functionare;
e) sa amenajeze in zonele prevazute la art. 3 lit. c) locuri speciale pentru aprinderea focului;
f) sa asigure dotarea zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si a zonelor indicate pentru activitatile de picnic cu containere destinate colectarii selective a deseurilor, inscriptionate corespunzator, precum si cu toalete ecologice;
g) sa asigure marcarea corespunzatoare a punctelor pentru colectarea selectiva a deseurilor, precum si afisarea, in mod obligatoriu, a regulilor privind colectarea selectiva, cu exemplificarea tipurilor de deseuri;
h) sa nu permita efectuarea de defrisari sau modificari ale cursurilor de apa pentru amenajarea zonei;
i) sa nu permita ridicarea de constructii in perimetrul zonelor ce fac obiectul prezentei legi, cu exceptia celor cu caracter temporar;
j) sa organizeze serviciul de verificare zilnica a zonelor in care se desfasoara activitatile de picnic, atat a celor prevazute la art. 3 lit. c), cat si a celor rpevazute la art. 3 lit. d), precum si a zonelor aflate in imediata vecinatate a acestora, pentru a se asigura ca niciun fel de prejudiciu nu este adus mediuluiu. Verificarea zilnica a zonelor in care se desfasoara activitatile de picnic se realizeaza cu ajutorul politiei locale;
k) sa asigure serviciul de salubritate in vederea ridicarii deseurilor colectate selectiv;
l) sa delimiteze si sa marcheze in mod corespunzator zona destinata parcarii autovehiculelor in cazul zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic, daca geografia acestora permite;
m) sa afiseze un plan corespunzator cu ilustratii detaliate privind organizarea si facilitatile zone in care se desasoara activitatile de picnic, regulile privind desfasurarea activitatilor de picnic, precum si sanctiunile aplicabile in cazul constatarii nerespectarii acestora si numerele de telefon utile;
n) sa realizeze si sa doteze corespunzator pichete de stingere a incendiilor.

Persoanele care vor merge la picnic nu vor avea voie sa spele obiectele folosite la aceasta activitate in apele din vecinatatea zonei speciale amenajate, nu vor avea voie sa hraneasca animalele salbatice, sa distruga plantele, sa posteze semne sau mesaje.

Acestia vor trebui sa pastreze linistea si sa nu deranjeze comunitatile locale, sa arunce deseurile doar in locurile special amenajate, sa aprinda focul doar in locurile special amenajate si sa-l supravegheze permanent, sa lase locul curat si nealterat, sa nu arunce tigari sau chibrituri aprinse in alte locuri decat cele special amenajate, sa respecte bunele moravuri.

Art. 7
Persoanele fizice care desfasoara activitatea de picnic au urmatoarele obligatii:
a) sa nu distruga, modifice ori sa degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, constructiile, imprejmuirile sau orice alte amenajari aflate in perimetrul zonelor prevazute la art. 3 lit. c) si d);
b) sa arunce deseurile doar in locurile special amenajate;
c) sa depuna selectiv deseurile de ambalaje in containerele inscriptionate corespunzator categoriei de deseuri, in conformitate cu regulile privind colectarea selectiva;
d) sa aprinda focul doar in locurile special amenajate si sa il supravegheze in permanenta;
e) sa respecte orarul de desfasurare a activitatii de picnic corespunzator zonei respective;
f) sa lase locul in care au desfasurat activitatea de picnic curat si nealterat;
g) sa parcheze autovehiculele doar in zonele special amenajate in acest scop;
h) sa foloseasca pentru satisfacerea necesitatilor fiziologice doar locurile special amenajate;
i) sa nu foloseasca produse de igiena personala la o distanta mai mica de 30 m fata de cursurile de apa;
j) sa nu spele obiectele care au deservit activitatii de picnic in apele din vecinatatea zonei special amenajate pentru activitatile de picnic sau a zonei indicate pentru activitatile de picnic. Imprastierea pe sol a apei uzate rezultate in urma activitatii de picnic sau varsarea acesteia in apele din vecinatatea zonei special amenajate pentru activitatile de picnic ori a zonei indicate pentru activitatile de picnic sunt interzise;
k) sa nu hraneasca animalele salbatice;
l) sa nu indeparteze, sa nu raneasca ori sa nu distruga plantele, animalele, rocile sau orice alte elemente ale cadrului natural si/sau construit;
m) sa nu posteze semne sau mesaje;
n) sa pastreze linistea si sa nu deranjeze comunitatile locale, viata salbatica sau alti vizitatori;
o) sa nu arunce tigari, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse in alte locuri decat in cele special amenajate;
p) sa respecte ordinea publica si bunele moravuri, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
q) sa nu desfasoare activitati de picnic in afara zonelor special amenajate pentru activitatile de picnic si/sau a zonelor indicate pentru activitatile de picnic.

Nerespectarea prevederilor legii se va pedepsi cu amenzi cuprinse intre 100 si 5.000 de lei.

Art. 8
(1) Urmatoarele fapte constitutie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 5, cu amenda de la 10.000 lei la 50.000 lei;
b) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. a), cu amenda de la 100 lei la 500 lei;;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. b), cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. c), cu amenda de la 100 lei la 500 lei;
e) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. d), cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei;
f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. f), o) si p), cu amenda de la 300 lei la 3.000 lei;
g) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e), g)-j), cu amenda de la 100 lei la 200 lei;
h) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. k)-n), cu amenda de la 200 lei la 400 lei;
i) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. q), cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se fac de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu, autoritatile administratiei publice locale si personalul imputernicit al acestora, precum si de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Romane, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Romane, precum si de catre agentii Politiei locale, conform competentelor stabilite prin lege.
(3) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal de constatare a contraventiei ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1). Autoritatile prevazute la alin. (2) mentioneaza aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(4) Autoritatile prevazute la alin. (2) pot:
a) sa inspecteze zonele in care se desfasoara activitatile de picnic;
b) sa verifice datele cu caracter personal ale persoanelor care desfasoara activitatile de picnic;
c) sa evacueze din zona in care se desfasoara activitatile de picnic persoanele care incalca una sau mai multe dintre obligatiile prevazute la art. 7.

Activitate de picnic

Art. 3
In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) activitate de picnic – orice activitate de recreere de afluenta publica, desfasurata in zone de afluenta publica consacrate pe domeniul public ori privat al statului si/sau al unitatilor administrativ-teritoriale de una ori mai multe persoane si care presupune consumul de bauturi si/sau alimente, precum si, dupa caz, aprinderea ori nu a focului;

Acum că legea există, vom vedea cum, când şi dacă aceasta se va aplica …Amendă pentru grătar publicat: 2012-03-18T11:49:11+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:38+03:00 by România Blog