Schimbarea Cărţii de Identitate la expirarea termenului de valabilitate

Schimbarea cărţii de identitate la expirarea termenului de valabilitate ridică multiple întrebări legate de costuri, durată, acte necesare etc. Iată câteva dintre răspunsurile ce vă vor fi cu siguranţă de folos pentru a nu face mai multe drumuri inutile în acest scop:

Ce acte sunt necesare?
– Cererea pentru eliberarea actului de identitate. Aceasta se poate procura de la Serviciul de Evidenţă Informatizată a Persoanelor sau se poate descărca de pe internet, caz în care va trebui tipărită în format A4 faţă-verso pe aceeaşi foaie. O puteţi completa de acasă însă data şi semnătura se vor completa doar în faţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
– Actul de identitate şi cartea de alegător, dacă este cazul.
– Certificatul de naştere, original şi copie.
– Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original şi copie.
– Hotărârea de divorţ, definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie.
– Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie.
– Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original şi copie.
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie.
– Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei), care se achită la casierie înainte de depunerea actelor.
– Timbru fiscal de 5 lei, care se procură înainte de la Poştă sau se achită la casierie.

Ce se schimbă şi ce rămâne neschimbat?
– Va fi menţionată o nouă „Valabilitate”, cu începere din ziua eliberării şi terminare în data naşterii din anul expirării.
– Fotografia va fi actualizată. O nouă fotografiere va fi efectuată la depunerea actelor, chiar în acelaşi birou.
– Fiind vorba de o nouă carte de identitate „Seria” şi „Nr” se vor schimba. Va trebui să le memoraţi pe cele noi şi să nu completaţi din greşeală seria şi numărul vechi la întocmirea diverselor acte pe viitor.
– Câmpul „CNP” (Codul Numeric Personal) va rămâne neschimbat.
– Câmpul „Prenume părinţi” nu mai apare pe CI, în locul lui este menţionată acum „Cetăţenia/ Naţionalitatea”
– Câmpul „Emisă de” va conţine acum „SPCLEP” (Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor) şi localitatea.

Ce ar trebui să mai ştim?
– În cazul în care prezentaţi ca dovadă a adresei de domiciliu acte de proprietate ce includ anumite clauze, va trebui să fiţi însoţit şi de titularul spaţiului de locuit pentru că sunt necesare consimţământul şi semnătura acestuia.
– La completarea cererii, în câmpul „Situaţie militară: Rezervist” se înscrie după caz: cifra 3 pentru ofiţer, 4 pentru maistru militar, 5 pentru subofiţer şi 6 pentru gradat/soldat.

Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005
Art.14
(8) Termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor.
Art.17
(1) Cartea de identitate se eliberează după cum urmează:
a) prima carte de identitate se eliberează la împlinirea vârstei de 14 ani;
b) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14—18 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 4 ani;
c) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18—25 ani, termenul de valabilitate a cărţii de identitate este de 7 ani;
d) cărţile de identitate eliberate după împlinirea vârstei de 25 de ani au termen de valabilitate de 10 ani.
(2) După împlinirea vârstei de 55 de ani, cartea de identitate se eliberează cu termen de valabilitate permanent.
Art.18
(3) Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate.

Cât costă?
– Eliberarea cărţii de identitate costă 12 lei (5 lei timbrul fiscal + 7 lei contravaloarea cărţii de identitate).

Cât durează?
– Depunerea actelor şi fotografierea durează câteva minute.
– Cartea de identitate se eliberează de regulă după doar câteva zile.
– Ridicarea cărţii de identitate durează doar câteva minute.Schimbarea Cărţii de Identitate la expirarea termenului de valabilitate publicat: 2014-11-12T11:32:44+03:00, actualizat: 2020-02-16T18:10:35+03:00 by România Blog